Σύρτης τροπικαλιζέ art.63, IBFM

Σύρτης τροπικαλιζέ art.63, IBFM

Σύρτης τροπικαλιζέ art.63 της IBFM. Διατίθεται σε διαστάσεις 150mm και 200mm.