Αδιάρρηκτη ασφάλεια 2 πίρων κουφωμάτων DoubleX-XL, Cal

Αδιάρρηκτη ασφάλεια 2 πίρων κουφωμάτων DoubleX-XL, Cal

Αδιάρρηκτη ασφάλεια 2 πίρων κουφωμάτων DoubleX-XL της Cal. Συνιστάται η χρήση του για ξύλινα κουφώματα, pvc, κουφώματα αλουμινίου με περιμετρικό μηχανισμό και θωρακισμένες πόρτες.