Αδιάρρηκτη ασφάλεια δύο πίρων κουφωμάτων Doublex-S, Cal

Αδιάρρηκτη ασφάλεια δύο πίρων κουφωμάτων DoubleX-S, Cal

Η αδιάρρηκτη ασφάλεια δύο πίρων κουφωμάτων Doublex-S της Cal είναι κατάλληλη για όλα τα ανοιγόμενα κουφώματα. Αποτελείται από δύο ενισχυμένα προφίλ αλουμινίου. Αυτά τοποθετούνται με πέντε βίδες το καθένα, ένα στο κάθε μέρος που θέλουμε να κουμπώσουμε. Έτσι ώστε η αντίσταση των βιδών να μοιράζεται σε όλες, όταν ασφαλίζουμε την αδιάρρηκτη ασφάλεια, κουμπώνει με δύο πίρους, έναν από πάνω κι έναν από κάτω.