Αδιάρρηκτη κλειδαριά 2 πίρων συρόμενων DoubleX-Classic, Cal

Αδιάρρηκτη κλειδαριά 2 πίρων συρόμενων DoubleX-Classic, Cal

Αδιάρρηκτη κλειδαριά 2 πίρων συρόμενων DoubleX-Classic της Cal. Αποτελεί μία από τις καλύτερες επιλογές για την ασφάλεια κατά των διαρρήξεων. Ακόμα κι αν σπάσει το τζάμι, το οποίο ασφαλίζει, το παράθυρο ή κούφωμα δεν πρόκειται να μπορεί να ανοίξει.