Κλειδαριά τριών σημείων γραναζωτή, Domus

Γραναζωτή κλειδαριά τριών σημείων, Domus

Κλειδαριά τριών σημείων γραναζωτή της Domus. Διαθέσιμη σε κέντρο 35mm x 85mm.