Κλειδαριά ασφαλεία γάντζου γυάλινης πόρτας με κύλινδρο, Gevy

Κλειδαριά ασφαλείας γάντζου γυάλινης πόρτας με κύλινδρο, Gevy

H κλειδαριά ασφαλεία γάντζου γυάλινης πόρτας με κύλινδρο της Gevy έχει γλώσσα τριών στροφών και μπαίνει φορετά στο τζάμι χωρίς τρύπες. Η γλώσσα εφαρμόζει τέλεια στο αντίκρισμα λόγω των προεξοχών της, προσφέροντας απόλυτη ασφάλεια. Το σώμα της κλειδαριάς είναι ανοξείδωτο, ενώ η απόσταση των τζαμιών πρέπει να είναι τουλάχιστον 4-5mm. Τέλος διαθέτει απλό προστατευτικό για απότροπή κοψίματος του κυλίνδρου και ταιριάζει σε αριστερή ή δεξιά πόρτα.