Κουτιαστή κλειδαριά, FF

Κουτιαστή κλειδαριά, FF

Κουτιαστή κλειδαριά της FF. Διαθέσιμη σε αριστερή και δεξιά.