Πρόσθετη κλειδαριά γυάλινης πόρτας, Gevy

Πρόσθετη κλειδαριά γυάλινης πόρτας, Gevy

Πρόσθετη κλειδαριά γυάλινης πόρτας της Gevy. Είναι διαθέσιμη με απλό κλειδί ή ασφαλείας και εσωτερικό πόμολο κλειδώματος και defender.