Κύλινδρος Ασφαλείας Bravus 2500 MX Magnet, Abus

Κύλινδρος Ασφαλείας Bravus 2500 MX Magnet, Abus

Η intelligent magnet τεχνολογία και το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σύστημα Intellitec στο κλειδί και στον κύλινδρο εμποδίζουν αποτελεσματικά τον χειρισμό της κλειδαριάς με τη χρήση μη εξουσιοδοτημένων κλειδιών. Ως αποτέλεσμα, η κλειδαριά ασφαλείας Bravus MX Magnet παρέχει αξιόπιστη προστασία κατά των παράνομων αντιγράφων 3D κλειδιών.

Το ανεξάρτητο ινστιτούτο δοκιμών SKG έχει πιστοποιήσει τους κυλίνδρους ασφαλείας Bravus MX Magnet με την υψηλότερη κατηγορία ασφαλείας, SKG***. Ο μαγνητικός κύλινδρος επιτυγχάνει, επίσης, το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας στις κατηγορίες ασφάλειας κλειδαριάς, ανθεκτικότητας, αντοχής στη διάβρωση, αντοχής στη φωτιά και αντίστασης από λαβή.