Κλειδαριά θωρακισμένης κυλίνδρου-κυλίνδρου 2640, Securemme

Κλειδαριά θωρακισμένης κυλίνδρου-κυλίνδρου 2640, Securemme

Η κλειδαριά θωρακισμένης κυλίνδρου-κυλίνδρου 2640 της Securemme διαθέτει καταπέλτη (Securtina) και απόσταση γλώσσας – κάτω πίρου (κέντρο-κέντρο) 6,5cm. Διαθέσιμη σε:
1) κέντρο 75mm, 3 πίρους και κάτω γλώσσα
2) κέντρο 65mm, 3 πίρους και κάτω γλώσσα
3) κέντρο 75mm, 4 πίρους και κάτω γλώσσα
4) κέντρο 65mm, 4 πίρους και κάτω γλώσσα.