Κλειδαριά θωρακισμένης κυλίνδρου-κυλίνδρου, Cisa

Κλειδαριά θωρακισμένης κυλίνδρου-κυλίνδρου, Cisa

Κλειδαριά θωρακισμένης κυλίνδρου-κυλίνδρου της Cisa. Βασικά της χαρακτηριστικά είναι: γραναζωτή, καταπέλτης, απόσταση γλώσσας – κάτω πίρου (κέντρο-κέντρο) 4,5cm. Είναι διαθέσιμη σε:
1) κέντρο 65mm, 4 πίρους και πάνω γλώσσα
2) κέντρο 65mm, 3 πίρους και πάνω γλώσσα
3) κέντρο 65mm, 4 πίρους και κάτω γλώσσα
4) κέντρο 65mm, 3 πίρους και κάτω γλώσσα.