Κλειδαριά θωρακισμένης πόρτας 2600 κυλίνδρου, Securemme

Κλειδαριά θωρακισμένης πόρτας 2600 κυλίνδρου, Securemme

Κλειδαριά θωρακισμένης 2600 κυλίνδρου με καταπέλτη (Securtina) της Securemme. Είναι διαθέσιμη σε:
1) κέντρο 75mm, 3 πίρους και κάτω γλώσσα
2) κέντρο 65mm, 3 πίρους και κάτω γλώσσα
3) κέντρο 75mm, 4 πίρους και κάτω γλώσσα
4) κέντρο 65mm, 4 πίρους και κάτω γλώσσα.