Κλειδαριά θωρακισμένης τύπου χρηματοκιβωτίου, Cisa

Κλειδαριά θωρακισμένης τύπου χρηματοκιβωτίου, Cisa

Κλειδαριά θωρακισμένης τύπου χρηματοκιβωτίου από τη Cisa. Διαθέσιμη σε:
1) κέντρο 75mm, 4 πίρους και πάνω γλώσσα
2) κέντρο 65mm, 4 πίρους και πάνω γλώσσα
3) κέντρο 75mm, 4 πίρους και κάτω γλώσσα
4) κέντρο 65mm, 4 πίρους και κάτω γλώσσα.